Podmínky partnerského programu

PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU

Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen "uživatel") s podmínkami partnerského programu serveru http://peckanabytek.cz (dále jen "serveru") v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je společnost:

    Jiří Rolník
    Olbramovická 710/12
    142 00, Praha 12
    (dále jen "provozovatel")

1. Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované uživatele emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na eshop@peckanabytek.cz s žádostí o ukončení spolupráce.
2. Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.
3. Uživatel umístí na své internetové stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy apod.) poskytnutou zájemcem za účelem prodeje zboží. Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každé uskutečněné objednávky. 
4. Nárok na provizi uživateli vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky uživatele na stránku provozovatele, objedná a realizuje platbu za zboží a službu serveru, zakoupené zboží převezme a nevrátí ho do 14 dnů od jeho převzetí.
5. Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele o výplatu provize na partnerských stránkách serveru. Minimální částka pro vyplacení provize je 1000 Kč. Celková částka provize k vyplacení je zobrazena uživateli na partnerských stránkách serveru. Zájemce poukáže tuto částku na bankovní účet uživatele.
6. Pokud je uživatel firma, vystaví partnerovi fakturu na základě údajů z online podané žádosti o výplatu provize. V případě, že není uživatel subjektem, který může vystavovat faktury a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je mu automaticky zaslána Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí uživatelům bez Živnostenského listu.
7. Provozovatel se zavazuje vyplatit provizi uživatele nejpozději do 30 dnů, počínaje poslením dnem v měsíci, kdy byla zaslána žádost o výplatu. Výdaje spojené s bankovními převody hradí zájemce.
8. Uživatel se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna provizní reklama, v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Uživatel prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna provizní reklama a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Uživatel je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách. Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím.
9. Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k provizní reklamě. Uživatel smí používat jinou reklamní grafiku či texty, pokud tato nepoškozuje dobré jméno provozovatele a jeho služby a její obsah se týká propagace služby serveru. Také nesmí ve svých stránkách přímo zobrazovat web provozovatele (například v rámech).
10. Uživatel souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem serveru a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.
11. Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Uživatel se zavazuje, že jeho internetové stránky neobsahují žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.
12. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
13. Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě bez nároku uživatele na provizi.
14. Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu dohody. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této dohody jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.
15. Vypovězení této dohody uživatelem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.
16. Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.
17. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích stran.