Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD


1) Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu.

2) Jestliže se během záruční lhůty vyskytne na výrobku záruční vada zejména způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Spotřebitel má také právo na odstoupení od smlouvy v případech, které stanoví zákon. Reklamovaný výrobek nebo jeho reklamovaná část musí být kompletní nejlépe v původním obalu, případně jinak vhodně zabalen. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, běžným opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od -20°C až 45°C, pokud je tak blíže uvedeno v příslušné dokumentaci výrobku.

3) Dodavatel se zavazuje provést vyřízení reklamace (záruční opravy) nejpozději do 30-ti dnů ode dne převzetí uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží.


Reklamace musí obsahovat:

-název reklamovaného zboží
-konkrétní popis závady
-reklamovaná část nebo reklamovaný výrobek
-kopii dokladu o koupi (faktura), nebo jiný doklad potvrzující koupi
-doporučujeme též přiložit záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi - stačí kopie)
-adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)


Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti bude reklamace s největší pravděpodobností vyřízena jejím zamítnutím, pokud kupující dodatečně nebude schopen napravit potřebné informace a doklady, které umožní reklamaci úspěšně vyřídit.
Reklamované zboží je nutné dopravit k nám na níže uvedenou adresu. Opravený výrobek je možné vyzvednout po výzvě na adrese provozovny. Opravené zboží je skladováno bezplatně po dobu 30 dnů od výzvy k vyzvednutí. Po uplynutí bezplatné lhůty k vyzvednutí, je započatá 30 denní lhůta, po kterou je účtován denní poplatek za uskladnění, který činí 1% z kupní ceny zboží. Zboží nevyzvednuté do 60 dnů od výzvy k vyzvednutí bude prodávajícím prodáno.

Reklamaci, reklamované díly nebo zboží zasílejte na adresu:

Jiří Rolník 
Olbramovická 710/12
142 00  Praha 12

Informace zasílejte na e-mail: reklamace@peckanabytek.cz (do předmětu uvádějte číslo objednávky)

Reklamační oddělení:  telefon 607672409