Členství PECKANABYTEK.CZPODMÍNKY pro členství v PECKANABYTEK.CZ
1.1 Služba PECKA ZÁRUKA je zpoplatněnou službou a prodlužuje nad rámec zákonné záruky u vybraných výrobků na tři roky. Začátek platnosti PECKA ZÁRUKY je shodné s datem nákupu výrobku a končí uplynutím příslušné délky prodloužené záruky v maximální délce tří let. Službu poskytuje Jiří Rolník, Olbramovická 710/12, Praha 12 - Kamýk 142 00 IČ: 74778528, všem zákazníkům, kteří si zakoupí vybrané výrobky určené výhradně pro domácí použití (v souladu s § 419 Občanského zákoníku) nikoliv pro podnikání.


1.2 Služba prodloužené záruky je poskytovaná na výrobek jako celek a na jejich části. Prodlouženou záruku je možné objednat při koupi výrobku na webových stránkách https://peckanabytek.cz.


1.3 Podmínky uplatnění služby PECKA ZÁRUKY nejsou shodné s podmínkami práv z vadného plnění dle Občanského zákoníku, ale řídí se Obchodními podmínkami PECKA ZÁRUKY, které jsou k nahlédnutí na této stránce.


1.4 Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o právech z vadného plnění. Pro účely služby PECKA ZÁRUKY se výslovně neuplatní analogie § 1924, 2169, 2171 a 1922 odst. 2.


Prodloužení záruky se neuplatní, je-li kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající.


1.5 Nárok na tuto službu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno aktivací této služby zákazníkem. Aktivace se provede registrací do e-shopu http://peckanabytek.cz. Při registraci je nutné uvádět pravdivé informace do elektronického formuláře, který odešlete a následně můžete zakoupit vybraný výrobek. Úhradou částky za službu PECKA ZÁRUKA dojde k plné aktivaci služby. 


1.6 Zákazníkům nevzniká právo na využití služby dokud nesplní všechny výše uvedené podmínky.


1.7 Peníze za službu lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od objednání. Při vrácení zboží nad rámec zákona je částka za službu nevratná.